Standards »

Carve-Out on NFRS (NEW)

Carve Out on NFRS 


वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण Nepal Financial Reporting Standards (NFRSs) बमोजिम गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि केही मानहरु (Standards) लाई Carve-out प्रदान गरि सहजता प्रदान गर्नको लागि यस लेखामान बोर्डको ११७औं बैठकबाट निम्न बमोजिमको मानहरुमा गरिने Carve-out को विवरण स्वीकृत गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई पालना गर्न गराउन अनुरोध गरि पठाएको छ ।


Carve-out को स्वीकृत विवरण (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
Awareness Programs

  Awareness Programs for FY. 2075/076

Contact Us

Accounting Standards Board, Nepal (लेखामान बोर्ड, नेपाल)
5th Floor, ICAN Building,
Satdobato, Lalitpur, Nepal
Phone: +977-1-5523314
Fax : +977-1-5523314
Email: asb@standards.org.np, admin@standards.org.np

View Location Map

Feedback / Inquiry

This site as been visited 87229 times since June, 2014.